Pilotní výcvik

Základní pilotní výcvik

Téměř 100 % účast PILOTNÍ KURZ JE URČEN zájemcům, kteří se chtějí s ballooningem seznámit hlouběji a začít ovládat balon. Získají pilotní licenci a mohou začít létat. Jsou oprávněni létat s balonem do objemu 3 400 m³ (což je balón pro pilota + 4 další osoby v koši).

Mohou se z nich stát:
rekreační piloti balonu, kteří budou létat pro radost z pohybu vzduchem;
sportovní piloti, kteří třeba doplní reprezentační tým;
profesionální piloti, kteří na sebe vezmou odpovědnost za životy druhých a bezpečně Vás provedou vzduchem.

Bez toho se nedá létat CO MUSÍ ZNÁT PILOT BALONU? Musí znát devatero řemesel.

Zejména musí ovládat:
– meteorologii;
– letecké předpisy;
– konstrukci balonu;
– teorii letu a mnoho další předmětů.

Meteorologie je v poslední době velmi složitý obor, protože v posledních desetiletích se mění klima na planetě a to mění podmínky pro předpověď.

Řez lahví Dále je nutné znát Předpisy pro létání, které se též hodně mění.
Také probereme konstrukci balónu a teorie letu, přidáme navigaci a další předměty, které nám ukládá Úřad pro civilní letectví.
Nad rámec probereme, jak se chovat k majitelům pozemků. Toto je celkem důležitý bod, protože se dostáváme na pozemky, které nejsou naše, a my si vždy nemůžeme vybrat, kde balon složíme.

Za letu s žákem Součástí výcviku jsou také základy ovládání balonu a ještě několik dalších předmětů, se kterými Vás seznámíme během 42 hodin teorie, které zakončíte testem. Po jeho úspěšném složení obdržíte certifikát.

Praxi získáte nálétáním 17 hodin, včetně
samostatného letu
a přezkoušení inspektorem
Úřadu pro civilní letectví.

Ukázka paraventilu Se získaným certifikátem budete moci požádat státní dozorový orgán o vydání MEZINÁRODNÍ PILOTNÍ LICENCE UZNÁVANÉ EVROPSKÝM ÚŘADEM pro bezpečnost leteckého provozu. S tímto průkazem budete moci pilotovat balón po celém světě. Po dolétání 50 hodin ve funkci velitele balonu můžete být zaměstnáni nějakým profesionálním týmem.

Ani po zahájení vlastní letecké praxe Vás nenecháme na pospas. Můžete se na nás kdykoli obrátit s žádostí o radu, případně si objednat pokračovací výcvik, provedení periodického přezkoušení nebo jinou odbornou pomoc. Naučíme Vás základům, odpovědnosti a úctě k létání.

Pokračovací výcvik

Historie za 500 Je určen pro piloty, kteří již létají a chtějí si zvýšit kvalifikaci. Jde o piloty, kteří se chtějí „balonováním“ živit - chtějí být profesionálními piloty. Zde klademe důraz na umění se vyjadřovat a vysvětlovat, znalost právních norem a příruček, fungování státního aparátu (zejména Ministerstva dopravy, vztah k policii a Ministerstvu zdravotnictví, především pak fungování zácharanného systému).

Piloti jsou pak oprávněni:
– létat komerčně;
– létat s balonem objemu do 6 000 m³;
– létat s balónem objemu do 10 500 m³;
– létat se vzducholodí;
– bez omezení.

Probereme i trochu historie a vývoj ballooningu.

Umíme poradit sportovním pilotům.

MÁM ZÁJEM O PILOTNÍ VÝCVIK