Balon Klub Karlštejn

Své začátky máme spojené s Balon Klubem Praha. V roce 1990 si členové tohoto klubu rozdělili jeho majetek mezi sebe a každý šel svojí cestou. Po nějaké době Balon Klub Praha svou činnost obnovil, ale vznikly jiné kluby a mezi nimi i ten náš. Vznik se datuje do roku 1995 a tato číslovka je i v jeho jménu. Pojmenovali jsme jej Stifter Balloons 95 sport, jako sportovní část profesionální Stifter Balloons. Věnovali jsme se balonovému létání a pořádali Balonmánii Praha v letech 1995–2001 na Jižním městě a zkoušeli uspořádat i jiné balonářské srazy a soutěže. Například jsme se zapojili do pořádání Balonové ligy nebo Soutěže o Špindlerovské mlýnské kolo. Se svými balony jsme navštívili USA, Turecko, Maroko, Mongolsko a Indii, v Evropě Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Itálii, Francii, Lucembursko, Holandsko, Dánsko a Velkou Británii. Pravidelně v zimě jezdíme na Alpské balonové srazy.

Začátkem 3. tisíciletí se Stifter Balloons „přestěhovaly“ na Karlštejnsko, změnily jméno na Balony.cz a klub se v roce 2010 přejmenoval na Balon Klub Karlštejn.

Náš klub se věnuje zejména balonovému létání a máme k dispozici všechny možnosti, které moderní ballooning nabízí – horkovzdušné i plynové balony a horkovzdušné vzducholodě. Kromě toho se věnujeme jachtingu, zimním sportům a cestování.

Našimi členy jsou kamarádi, příznivci a podporovatelé. Mimo běžného létání si mohou užít zimních letů u nás nebo v Alpách a vychutnat grog po letu, zažít noční let s východem slunce nebo dálkový let plynovým balonem, kdy uletíme až stovky kilometrů. Společně se zúčastňujeme i soutěží a balonářských srazů, ze kterých jsme si přivezli mnoho ocenění a pohárů.

Balon Klub Karlštejn