4. června 1783 odstartoval první balon. Nějaké zmínky o létání balony zaznamenala historie i dříve, ale tohle byl první doložený a úspěšný pokus. Když křtím své pasažéry o tomto okamžiku hovořím a hovořím o něm s úctou. proto jsem se sem musel vypravit. Dvakrát jsem zde byl bez balonu a potřetí jsem přijal pozvání a zúčastnil mezinárodní oslavy pořádané místními balonáři.

Přijeli jsme den předem, přihlásili jsme se k programu, prošli kostýmovou zkouškou a nechali vysvětlit, jak vše bude probíhat. Ráno jsme byli včas na dohodnutém místě, v celkem volně pojatých přípravách jsme si našli své místo, vyfotili se s ostatními a odstartovali. Proletěli jsme nad centrem města a našli si pškné místo pro přistání. Počasí nám, na rozdíl od předchozích dní, přálo a let balonu jsme si užili.

Po snídani jsme se převlékli do kostýmů a připojili se k ostatním. Průvodem jsme dorazili na náměstí. Zde byly připraveny sadadla pro nás, pro hosty i přihlížející, podium pro vzlet balonu, na které pomocní přinesli repliku dobového balonu. Zavěsili jej na stožáry a rozevřeli ústí balonu. Zatopili pod ním, ten brzy získal požadovaný tvar a také sílu vzlétnout. Museli jsme ji krotit lany na boku balonu.

Stalo se, co se muselo stát. Přišel pokyn, my ulonili lany a balon se vznesl do výše nad město, kde jej vítr začal vítr unášet mimo naše zraky. Následoval obrovský potlesk a jásot. Snad větší než před 239 lety.

Jsem rád, že jsem u toho byl.