Jak jsme výše použili příměr s automobily, budeme pokračovat – existují stanice podobné STK, které se nazývají Continuous Airworthiness Management Organisation (CAMO, kde nás najdete pod pořadovým číslem 54). Už samo slovo Continuous dává tušit, že to bude složitější. Ta složitost spočívá v tom, že dohled „STK“ je trvalý. Během provozu dojde k nutnosti různých změn nebo modifikací balónu. Úkolem organizace CAMO je sledovat tyto změny a zajistit, aby byly provedeny. Tato prevence má předejít tomu, aby někdo „zapomněl“ provést „vylepšení“ svého balonu, které mu výrobce nebo orgány dohlížecí orgány „doporučily“.